پیش‌بازی ال کلاسیکوی هلند

با نزدیک شدن به بازی تیمهای آژاکس و فاینورد که به کلاسیکوی هلند مشهور است، منتخبی از لحظات حساس در بازیهای گذشته این دو تیم را مرور میکنیم ......

با نزدیک شدن به بازی تیم‌های آژاکس و فاینورد که به کلاسیکوی هلند مشهور است، منتخبی از لحظات حساس در بازی‌های گذشته این دو تیم را مرور می‌کنیم.

تگ ها


آژاکس اردیویسه هلند فوتبال