پیش بازی امپولی – یوونتوس

از ساعت14امروز،11مهر در هفته هفتم سری آ ایتالیا تیم قعرنشین امپولی میزبان تیم صدرنشین یعنی یوونتوس است ......

از ساعت14امروز،11مهر در هفته هفتم سری آ ایتالیا تیم قعرنشین امپولی میزبان تیم صدرنشین یعنی یوونتوس است.

تگ ها


سری آ فوتبال