پیش بازی ایران - کره جنوبی

در ساعت 18 روز سه شنبه 20 مهرماه 95 فصل جدیدی از رقابت سنتی ایران و کره جنوبی آغاز می شود ......

در ساعت 18 روز سه شنبه 20 مهرماه 95 فصل جدیدی از رقابت سنتی ایران و کره جنوبی آغاز می شود. پیش بازی اختصاصی «مدال» درباره این بازی را ببینید.

تگ ها


فوتبال