پیش بازی اینترمیلان – تورینو (هفته دهم سری آ)

اینترمیلان پس از ناکامی های اخیر خود در سری آ به دنبال جبران نتیجه و پیروزی در این بازی خواهد بود ......

اینترمیلان پس از ناکامی های اخیر خود در سری آ به دنبال جبران نتیجه و پیروزی در این بازی خواهد بود. تورینو در این فصل غافلگیرکننده بوده و تا پایان هفته نهم با 15 امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفته است.

تگ ها


سری آ فوتبال