پیش‌بازی اینتر-رم

به بهانه نزدیک شدن به بازی حساس تیمهای اینتر و رم نگاهی داریم به منتخبی از رویاروییهای اخیر دو این دو تیم سرشناس ایتالیایی ......

به بهانه نزدیک شدن به بازی حساس تیم‌های اینتر و رم نگاهی داریم به منتخبی از رویارویی‌های اخیر دو این دو تیم سرشناس ایتالیایی.

تگ ها


اینتر میلان سری آ فوتبال