پیش بازی جنوا – یوونتوس (هفته چهاردهم سری آ)

یوونتوس در صورت کسب پیروزی مقابل جنوا اختلاف خود را با تیم دوم به هفت امتیاز میرساند ......

یوونتوس در صورت کسب پیروزی مقابل جنوا اختلاف خود را با تیم دوم به هفت امتیاز میرساند. البته بانوی پیر همیشه برای شکست جنوا در ورزشگاه فراریس با مشکل مواجه بوده است.

تگ ها


سری آ فوتبال