پیش‌بازی دوستانه انگلیس – نیجریه

پیش از بازی دوستانه تیمهای انگلیس و نیجریه نگاهی داریم به آمار و ارقام این دو تیم در بازیهای پیشین ......

پیش از بازی دوستانه تیم‌های انگلیس و نیجریه نگاهی داریم به آمار و ارقام این دو تیم در بازی‌های پیشین.

تگ ها


جام جهانی 2018 انگلیس فوتبال