پیش بازی دیدار رئال مادرید و ایبار/ ویدیو

تیم رئال مادرید و ایبار امروز به مصاف یکدیگر می روند. باشگاه رئال مادرید با نتشار ان ویدیو ......

تیم رئال مادرید و ایبار امروز به مصاف یکدیگر می روند. 

باشگاه رئال مادرید با نتشار ان ویدیو به استقبال این دیدار رفت.