پیش بازی رم – سمپدوریا

در هفته سوم سری آ ایتالیا، یاران اسپالتی به مصاف سمپدوریا می روند. ......

در هفته سوم سری آ ایتالیا، یاران اسپالتی به مصاف سمپدوریا می روند.

تگ ها


سری آ فوتبال