پیش بازی ساوتمپتون - آرسنال (هفته 37 لیگ برتر)

در یکی از بازی های عق مانده لیگ برتر در این هفته آرسنال به ساوتمپتون سفر می کند و برای ملحق شدن به چهار تیم بالایی جدوم نیاز به برد در این دیدار دارد ......

در یکی از بازی های عق مانده لیگ برتر در این هفته آرسنال به ساوتمپتون سفر می کند و برای ملحق شدن به چهار تیم بالایی جدوم نیاز به برد در این دیدار دارد.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال