پیش بازی فیورنتینا – رم

در چارچوب رقابت های هفته چهارم سری آ ایتالیا(فصل17-2016)، ساعت23:15 یکشنبه شب28شهریور تیم فیورنتینا در ورزشگاه آرتمیو فرانکی شهر فلورانس میزبان رم خواهد بود ......

در چارچوب رقابت های هفته چهارم سری آ ایتالیا(فصل17-2016)، ساعت23:15 یکشنبه شب28شهریور تیم فیورنتینا در ورزشگاه آرتمیو فرانکی شهر فلورانس  میزبان رم خواهد بود.

تگ ها


سری آ فوتبال