پیش بازی لودوگورتس - آرسنال (هفته چهارم لیگ قهرمانان)

از گروه A مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و در هفته چهارم، آرسنال میهمان لودوگورتس بلغارستان خواهد بود ......

از گروه A مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و در هفته چهارم، آرسنال میهمان لودوگورتس بلغارستان خواهد بود.

تگ ها


فوتبال