پیش بازی ناپولی – بولونیا

ناپولی که امسال هم در فرم بسیار خوبی قرار داشته، امشب در هفته4سری آ ایتالیا(فصل17-2016 )به مصاف بولونیا می رود ......

ناپولی که امسال هم در فرم بسیار خوبی قرار داشته، امشب در هفته4سری آ ایتالیا(فصل17-2016 )به مصاف بولونیا می رود. ویدئوی پیش بازی را ببینیم.

تگ ها


سری آ فوتبال