پیش بازی والنسیا و لاس پالماس ،هفته اول لالیگا

در چهارچوب رقابت های اولین هفته فصل17-2016 لالیگا، دیدار دو تیموالنسیاولاس پالماساز ساعت 30دقیقه بامداد روز دوشنبه درورزشگاه مستایابرگزار خواهد شد ......

در چهارچوب رقابت های اولین هفته فصل17-2016 لالیگا، دیدار دو تیم والنسیا و لاس پالماس از ساعت 30دقیقه بامداد روز دوشنبه در ورزشگاه مستایا برگزار خواهد شد.

تگ ها


اخبار روز لالیگا فوتبال