پیش‌بازی وایادولید – رئال‌مادرید؛ آخرین جرعه سولاری...

کمتر هوادار رئالمادرید نتایجی شبیه این را یادش میآید. 4باخت در 5مسابقه حالا تمام ارکان باشگاه ما ......

کمتر هوادار رئالمادرید نتایجی شبیه این را یادش میآید. 4باخت در 5مسابقه حالا تمام ارکان باشگاه ما ...

کمتر هوادار رئال‌مادرید نتایجی شبیه این را یادش می‌آید. 4باخت در 5مسابقه حالا تمام ارکان باشگاه مادریدی را برای اخراج سولاری در انتهای فصل به نظر مشترک رسانده است. اما شکست احتمالی آن هم مقابل وایادولید می‌تواند این پروسه را تسریع کند. اخراج سرخیو راموس و مصدومیت وینیسیوس و کارواخال و وازکز بحران سولاری را پررنگ‌تر هم کرده است. تیمی که امشب با هر ترکیبی محکوم به بردن وایادولید است.

***

آمار وایادولید

وایادولید در هر سه دیدار اخیرش شکست خورده است.

اونال با سه گل زده بهترین گلزن وایادولید در این فصل به حساب می‌آید.

آمار رئال‌مادرید

رئال مادرید در 8تقابل اخیر دوتیم، 7بار به برد رسیده است.

رئال مادرید در 7تقابل آخر با وایادولید حداقل دوگل در هر مسابقه زده است.

***

ترکیب احتمالی وایادولید: ماسیپ، ناچو، کایرو، اولیواس، مویانو، محمد، آلکاراز، میشل، پلانو، گواردیولا،آنتونیتو

ترکیب احتمالی رئال‌مادرید: کورتوآ، رگیلون، ناچو، واران، اوردیوزولا، مودریچ، کاسمیرو، کروس،آسنسیو، سبایوس، بنزما