پیش بازی وستهم-آرسنال (هفته 14 لیگ جزیره)

وستهم و آرسنال در داربی لندن و در هفته پانزدهم لیگ جزیره در استادیو لندن به مصاف هم می روند ......

وستهم و آرسنال در داربی لندن و در هفته پانزدهم لیگ جزیره در استادیو لندن به مصاف هم می روند. آرسنال برای ماندن در بین چهار تیم برتر و وستهم برای جدا شدن از قعر جدول در این بازی روبرو هم قرار خواهند گرفت.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال