پیش بازی پاریسن ژرمن – بازل

تیم صدرنشین گروه A میزبان بازل سوئیس که در ته جدول قرار دارد است. هر دو تیم در لیگ های باشگاهی عملکرد خوبی داشته ا ......

تیم صدرنشین گروه A  میزبان بازل سوئیس که در ته جدول قرار دارد است. هر دو تیم در لیگ های باشگاهی عملکرد خوبی داشته اند که این بازی را جذاب تر می کند.

تگ ها


فوتبال