پیش بسوی پارالمپیک2016ریو

بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۶ پازندهمین دوره بازی های پارالمپیک تابستانی است که از ۷ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ درریو دو ژانیرو،برزیلبرگزار می شود ......

بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۶ پازندهمین دوره بازی های پارالمپیک تابستانی است که از ۷ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل برگزار می شود.

این بازی ها در ۲۲ رشته و ۵۲۶ رویداد ورزشی انجام می شود.

تگ ها


پارالمپیک