پیش بینی بازی دورتموند-شالکه در فیفا 18

در آستانه بازی حساس دورتموند و شالکه ببینیم این دو تیم در جهان مجازی فیفا 18 به چه نتیجه ای می رسند ......

در آستانه بازی حساس دورتموند و شالکه ببینیم این دو تیم در جهان مجازی فیفا 18 به چه نتیجه ای می رسند.

تگ ها


گیم بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال