پیش بینی بازی های بسته ششم ویژه مدال شو

حنیف عمران زاده و مهرداد میناوند بازی های لیگ قهرمانان این هفته و بازی های بعدی استقلال و پرسپولیس را پیش بینی کردند...

در بخش پیش بینی مدال شو، حنیف عمران زاده و مهرداد میناوند بازی های مهم را پیش بینی می کنند. در این هفته کدام یک برنده می شوند؟