پیش‌بینی بسته مدال‌شو (۳۲)

پیش‌بینی مهرداد میناوند و حنیف عمران‌زاده از بسته جدید مدال‌شو...

مهرداد و حنیف با پیش‌بینی‌هایشان سعی می‌کنند بهتیمشان کمک کنند تا برنده این هفته باشند.