پیش بینی نمرات بازیکنان رئال مادرید در فیفا 18

نسخه جدید بازی فیفا اواخر تابستان به بازار عرضه خواهد شد. در این ویدیو نمره های جدید بازیکنان رئال ماد ......

نسخه جدید بازی فیفا اواخر تابستان به بازار عرضه خواهد شد. در این ویدیو نمره های جدید بازیکنان رئال مادرید با توجه به عملکردشان در فصل 2017-2016 پیش بینی شده است.