پیش نمایش بازی های مهم روز دوم «ویمبلدون»

در مهم ترین بازی های روز دوم نواک جوکوویچ و راجر فدرر به مصاف حریفان خود خواهند رفت ......

در مهم ترین بازی های روز دوم نواک جوکوویچ و راجر فدرر به مصاف حریفان خود خواهند رفت. تنیس باز مسلمان تونسی هم پس از درخشش در رولند گروس، در اولین بازی خود در ویمبلدون به مصاف حریف روس می رود.

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس