پیش نمایش دیدار مکزیک- روسیه (جام کنفدراسیون ها 2017)

در یکی از حساس ترین دیدارهای مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون ها مکزیک و روسیه برای صعود به مرحله بعد با هم جدال خواهند کرد ......

در یکی از حساس ترین دیدارهای مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون ها مکزیک و روسیه برای صعود به مرحله بعد با هم جدال خواهند کرد. با این پیش نمایش دیدنی به استقبال این دیدار برویم.