پیش نمایش مبارزه «مارک هانت و «درک لوئیس»

مارک هانت، از اسطوره های یو اف سی روز یکشنبه به دیدار درک لوئیس خواهد رفت ......

مارک هانت، از اسطوره های یو اف سی روز یکشنبه به دیدار درک لوئیس خواهد رفت. صحبت های او پیش از این مبارزه را در این ویدیو ببینید. 

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس