پیغام آرات؛ جای مسی را در بارسلونا می‌گیرم/ویدیو

مصاحبه اختصاصی مدال با آرات را تماشا می کنید. ......

مصاحبه اختصاصی مدال با آرات را تماشا می کنید.