پیغام وینفرد شفر سرمربی استقلال به هواداران

پیغام وینفرد شفر سرمربی استقلال به هواداران: سلام برهواداران استقلال می خواه ......

پیغام وینفرد شفر سرمربی استقلال به هواداران:

سلام برهواداران استقلال

می خواهم از حمایتهای شما در بازیهای بسیار مهمی که در نیم فصل اول داشتیم، تشکر کنم. شما یار دوازدهم ما هستید و به شما احتیاج داریم. امیدوارم درنیم فصل دوم هم برای عملکرد مطلوب و کسب نتایج خوب دوباره ما را حمایت کنید.
ما هرچه در توان داشته باشیم برای شما انجام میدهیم. تشکر میکنم از اعضای کادر فنی، آقایان بیژن طاهری، اشکان نامداری، میگوئل کولی، ساشا و ...
از کادر پزشکی تشکر میکنم، آقایان دکتر نوروزی و دکتر کاوه ( ستوده ).
ما برمیگردیم و میخواهیم با شما به موفقیت های بزرگی برسیم
متشکرم