پیمان اکبری تیم والیبال پیکان را محکوم کرد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، باشگاه پیکان تهران را محکوم به پرداخت ۱۱۵ میلیون تومان طلب پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال این باشگاه در سال ۹۶ کرد....

به گزارش مدال و به نقل از  فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی در تاریخ ۲۶ خردادماه با حضور اعضا به منظور رسیدگی به درخواست پیمان اکبری سرمربی باشگاه پیکان در لیگ برتر والیبال سال ۹۶ مبنی بر مطالبه الباقی مبلغ قراردادش تشکیل شد.

در این نشست که با حضور اکبری و نماینده باشگاه پیکان برگزار شد، پس از استماع اظهارات طرفین، کمیته انضباطی ۱۰ روز برای حصول سازش به طرفین مهلت داد که با گذشت این مدت، توافق حاصل نگردید و با اعلام ختم رسیدگی، رای کمیته انضباطی به‌شرح زیر صادر شد.

پیمان اکبری با ارائه قرارداد سال ۱۳۹۶ که به عنوان سرمربی باشگاه پیکان به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان عقد قرارداد کرده است و توافق‌نامه ۲۱ دی ماه ۹۶ با باشگاه مذکور، ادعا کرده جمعاً مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان از باشگاه پیکان طلبکار است؛ با این توضیح که ۳۰ میلیون تومان از اصل مبلغ قرارداد که ۶۰۰ میلیون تومان بوده، باقی مانده است و بابت مالیات، ۲۵میلیون تومان از حساب او کسر گردیده، اما به اداره مالیات واریز نشده است. ۱۰درصد به عنوان جریمه از او کسر گردیده که باشگاه مجاز به کسر پنج درصد بوده است و مازاد بر آن، با نظر فدراسیون است و ۱۰ درصد سهم فدراسیون نباید از او کسر  می‌گردید، زیرا مشمول معافیت از پرداخت این مبلغ بوده است؛ چون از اعضای کادر فنی تیم ملی بوده است و این مبلغ باید علاوه بر مبلغ قرارداد، به او پرداخت گردد.

نماینده باشگاه، در جواب عنوان داشته که ۳۰ میلیون الباقی طلب اکبری مورد تائید است و در خصوص شصت میلیون تومان اگر دلیل ارائه شود، باشگاه می‌پذیرد. در خصوص پنج درصد مازاد، کمیته انضباطی اتخاذ تصمیم کند و در خصوص مالیات، مدارک ارائه می‌گردد. در نتیجه:

* نظر به این که مانده طلب ادعایی پیمان اکبری به مبلغ ۳۰ میلیون تومان مورد تائید نماینده باشگاه قرار گرفته است، باشگاه پیکان مکلف به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت اصل طلب قرارداد به نامبرده است.

*  در خصوص مبلغ ۲۵ میلیون تومان مالیات اکبری که از وی کسر گردیده و به حساب اداره مالیات واریز نگردیده است، نظر به این که باشگاه پیکان مدرکی مبنی بر واریز این وجه به اداره دارایی ارائه ننموده است، ادعای نامبرده مقرون به واقع تشخیص داده شد و باشگاه پیکان موظف به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به آقای اکبری است.

* خواسته ایشان مبنی بر دریافت ۳۰ میلیون تومان بابت ۵ درصد جریمه مازاد بر ۵ درصد که فدراسیون باشگاه‌ها را در خصوص اعمال آن مجاز دانسته است، نظر به این که اکبری در ذیل توافق‌نامه مورخ ۲۱ دی ماه ۹۸ اعمال جریمه ۱۰ درصد را پذیرفته است، مورد پذیرش نیست و محکوم به رد است.

* با توجه به نامه شماره ۱۲۳۷۲/۲۷۵ مورخ ۲۳ مهر ۹۶ فدراسیون والیبال مبنی بر معافیت پیمان اکبری از پرداخت ۱۰ درصد حق فدراسیون، باشگاه پیکان ملزم به پرداخت ۱۰ درصد قرارداد بابت سهم فدراسیون معادل ۶۰ میلیون تومان است.

بنابراین باشگاه پیکان در مجموع محکوم به پرداخت مبلغ ۱۱۵میلیون تومان به پیمان اکبری بابت الباقی مبلغ قرارداد وی است.

بیشتر بخوانید:
ورودیه لیگ‌های سال ۹۹ والیبال اعلام شد

عظیمی: دیگر تنفسی به تیم‌ها داده نخواهد شد

 

تگ ها


تیم والیبال پیکان والیبال لیگ برتر والیبال والیبال