پیمان نصیری به نخستین مدال برنز ایران دست یافت

در سانتی متر های آخرفینال رشته ی دوی 1500 متر پارالمپیک2016ریو،مدالنقره پیمان نصیریبا برنز عوض شد ......

در سانتی متر های آخر فینال رشته ی دوی 1500 متر پارالمپیک2016ریو،مدال نقره پیمان نصیری با برنز عوض شد.
پیمان نصیری دونده ی کشورمان در فینال رشته ی دوی 1500 متر به مدال برنز پارالمپیک 2016 دست یافت؛در حالیکه فقط با 7 صدم ثانیه اختلاف با نفر دوم فاصله داشت.

 

تگ ها


پارالمپیک