پینگ‌پنگ با لانچیکوی «بروس لی» واقعی است؟

ویدئویی نایاب از بروس لی در چند سال اخیر منتشر شده که در آن او با لانچیکو پینگ پنگ بازی می کند و قهرمانان این رشته را شکست می دهد ......

ویدئویی نایاب از بروس لی در چند سال اخیر منتشر شده که در آن او با لانچیکو پینگ پنگ بازی می کند و قهرمانان این رشته را شکست می دهد.

اما آیا این فیلم واقعی است یا ترفندی پشت پرده در کار است؟ حقیقت داستان را در این ویدئو ببینید.

تگ ها


تنیس