پیچ به پیچ با پیست تاریخی «اینترلاگوس»

در آستانه گرندپری برزیل، در این انیمیشن لوگویی و طنز کارلوس سانز، راهنمای شما در پیست کلاسیک اینترلاگوس است ......

در آستانه گرندپری «برزیل»، در این انیمیشن لوگویی و طنز «کارلوس سانز»، راهنمای شما در پیست کلاسیک اینترلاگوس است.

با او همراه شوید تا ویژگی همه قسمت های این پیست تاریخی را بشناسیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس