پیکان و نفت؛ حریفان تدارکاتی پرسپولیس

کادرفنی پرسپولیس در روزهای تعطیلی لیگ دو بازی تدارکاتی در نظر گرفته است....

به گزارش "ورزش سه"، پیکان تهران و صنعت نفت آبادان دو حریف تدارکاتی پرسپولیس در روزهای تعطیلی لیگ خواهند بود.

تمرینات پرسپولیس بعد از چند روز تعطیلی اکنون با توجه به غیبت ملی پوشان و تعطیلی لیگ در شرایطی استارت خورده که یحیی گل‌محمدی دو دیدار تدارکاتی برای شاگردانش طی این مدت در نظر گرفته است.

پیکان و نفت آبادان دو حریف تدارکاتی پرسپولیس طی این روزهای خواهند بود که در تقابل با شاگردان یحیی گل‌محمدی قرار خواهند گرفت. تمرین امروز پرسپولیس نیز با تصمیم کادرفنی طی دو نوبت صبح و عصر به انجام خواهد رسید.

تگ ها


صنعت نفت آبادان پرسپولیس تهران پیکان تهران