پی‌اس‌جی؛ گل‌های برتر(رای، کاوانی، ابراهیموویچ و ...)

منتخبی از گلهای به ثمر رسیده در رقابتهای هفته چهارم در تاریخ بازیهای پیاسجی از بازیکنانی مثل رای، کاوانی و ......

منتخبی از گل‌های به ثمر رسیده در رقابت‌های هفته چهارم در تاریخ بازی‌های پی‌اس‌جی از بازیکنانی مثل رای، کاوانی و ... را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال