چاقوکشی در مسابقات جوانان!/ اختصاصی مدال

در مسابقات جوانان کشور چاقو کشی رخ داده است....

ویدئوی اختصاصی مدال را از مسابقات جوانان کشور مشاهده کنید که در آن دعوا و درگیری اتفاق می افتد و در نهایت صحنه‌های زشتی مشاهده می‌شود که اصلا زیبنده فوتبال پایه نیست.

تگ ها


ویدئو لیگ برتر خلیج فارس فوتبال