چالش استثنایی ستاره تیم زنان بارسلونا

هنرنمایی الکسیا در نیوکمپ...

الکسیا پوتالس، ستاره تیم زنان بارسلونا در چالش گل زدن از طبقه اول نیوکمپ شرکت کرد.