چالش بطری ها بین هفت بازیکن «بارسلونا»

در این ویدیو هفت بازیکن تیم اصلی بارسلونا در چالش رد کردن توپ از بین بطری ها شرکت کرده اند ......

در این ویدیو هفت بازیکن تیم اصلی بارسلونا در چالش رد کردن توپ از بین بطری ها شرکت کرده اند. فکر می کنید بین اوم تیتی، سیلسن، دینیه، گومز، آلکاسر، سوارز و ماسیپ کدامشان در هدف گیری تبحر بیشتری دارد؟