چالش جدید «نیمار» در ژاپن

نیمار در ادامه چالش های فوتبالی اش در شرق آسیا این بار باید در مسابقه دقیق ترین پنالتی ها شرکت کند ......

نیمار در ادامه چالش های فوتبالی اش در شرق آسیا این بار باید در مسابقه دقیق ترین پنالتی ها شرکت کند. 

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior فوتبال