چالش جعبه اسرار آمیز با عثمان دمبله

وینگر جوان بارسلونا در چالش جالب باشگاه شرکت کرد....

عثمان دمبله به مرز آمادگی برگشته و ممکن است در دیدار امشب برابر بیلبائو بازی کند.