چالش حدس زدن تیم ها از لوگوی اسپانسرشان!

لوگوی اسپانسر تیم ها در سه مرحله آسان، متوسط و سخت تهیه شده و شما باید از طرح لوگو حدس بزنید به کدام تیم مربوط است ......

لوگوی اسپانسر تیم ها در سه مرحله آسان، متوسط و سخت تهیه شده و شما باید از طرح لوگو حدس بزنید به کدام تیم مربوط است.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال