چالش روپایی در تمرین سیتی پیش از دیدار با لستر

در اخرین تمرین منچسترسیتی پیش از دیدار با لسترسیتی بازیکنان در چالش روپایی شرکت کردند ......

در اخرین تمرین منچسترسیتی پیش از دیدار با لسترسیتی بازیکنان در چالش روپایی شرکت کردند.

تگ ها


منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال