چالش ساخت لوگوی جدید «یوونتوس» با کانو!

جوورجیو تاکیناردی، قهرمان ایتالیایی کانو در این چالش جالب سعی می کند طرح لوگوی جدید بیانکونری را با چند کانو در آب بازسازی کند ......

جوورجیو تاکیناردی، قهرمان ایتالیایی کانو در این چالش جالب سعی می کند طرح لوگوی جدید بیانکونری را با چند کانو در آب بازسازی کند.

تگ ها


یوونتوس فوتبال