چالش سرگیجه و پنالتی با بازیکنان «میلان»

چالش سرگیجه را که خوب یادتون هست. بچه که بودیم از سرگرمی ه ......

چالش سرگیجه را که خوب یادتون هست. بچه که بودیم از سرگرمی های محبوب بود و حالا همه تیم های فوتبال دنیا لذت گیج خوردن و شوت زدن رو کشف کردند. بازیکنای آ ث میلان هم اخیرا این چالش رو اجرا کردند و حسابی خوش گذروندند. نتیجه چالش شون رو با هم ببینیم.