چالش شوت موزی بین ستاره های «منچسترسیتی»

لروی سانه، وینسنت کامپانی ستاره های منچستر سیتی در جدیدترین چالش خود شوت های موزی شکل از حوالی نقطه کرنر را امتحان می کنند ......

لروی سانه، وینسنت کامپانی ستاره های منچستر سیتی در جدیدترین چالش خود شوت های موزی شکل از حوالی نقطه کرنر را امتحان می کنند.

تگ ها


منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال