چالش ضربات پنالتی با نوری شاهین

نوری شاهین بازیکن ترک تبار تیم دورتموند با گروه فریکیکرز چالشی از انواع ضربات پنالتی را ترتیب داده که در این ویدیو میتوانید ببینید ......

نوری شاهین بازیکن ترک تبار تیم دورتموند با گروه فری‌کیکرز چالشی از انواع ضربات پنالتی را ترتیب داده که در این ویدیو می‌توانید ببینید.

تگ ها


Nuri Şahin بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال