چالش ضربات کاشته به سبک فیفا18 با ستاره دورتموند

کریستین پولیسیچ از دورتموند در چالش ضربات کاشته به سبک فیفا 18 شرکت کرد ......

کریستین پولیسیچ از دورتموند در چالش ضربات کاشته به سبک فیفا 18 شرکت کرد. اجرای دیدنی او را ببینیم.

تگ ها


گیم بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال