چالش ضربه آزاد بازیکنان تاتنهام

ستارگان تاتنهام از جمله کریستین اریکسن، اریک دایر و سرژ اوریه،بهچالش ضربه آزاد رداختند ......

ستارگان تاتنهام از جمله کریستین اریکسن، اریک دایر و سرژ اوریه،به چالش ضربه آزاد رداختند.

تگ ها


اخبار روز تاتنهام فوتبال