چالش ضربه سر رونالدو با عابرین در لندن / ویدیو

فری استایلرهای معروف چالشی جالب در خیابان های لندن اجرا کرده اند....

در این چالش از عابران خواسته می شود که به اندازه دو متر و 56 سانتیمتر، مثل ضربه سر رونالدو به هوا بپرند. قرار است به برنده یک هزار پوند جایزه داده شود. نکته جالب اینکه برنده ی این چالش با کمک یک غریبه به موفقیت می رسد. جریان جالب این چالش جذاب را در این ویدیو ببینید.