چالش «مانکن شدن» همراه با «لبران جیمز» و «میشله اوباما»

در آخرین روزهای حضور خانواده اوباما در کاخ سفید بازیکنان کلیولند همراه با ستاره بزرگشان، لبران جیمز، میهمان میشله اوباما بودند و در یکی از سالن های کاخ، چالش جالب مانکن شدن را اجرا کردند ......

در آخرین روزهای حضور خانواده اوباما در کاخ سفید بازیکنان کلیولند همراه با ستاره بزرگشان، لبران جیمز، میهمان میشله اوباما بودند و در یکی از سالن های کاخ، چالش جالب مانکن شدن را اجرا کردند. 

تگ ها


بسکتبال