چالش های غیر فوتبالی مسی

در این ویدئو نگاهی داریم به جادوی مسی با توپ در تمرینات و حرکات پا به توپ مسی بیرون از زمین فوتبال ......

در این ویدئو نگاهی داریم به جادوی مسی با توپ در تمرینات و حرکات پا به توپ مسی بیرون از زمین فوتبال. به نظر شما مسی خارج از زمین فوتبال هم فوق ستاره است؟

تگ ها


لیونل مسی بارسلونا لالیگا فوتبال