چالش کندن لوگوی «یوونتوس» در کوه با استاد مجسمه سازی!

میکله مانفرونی هنرمند مجسمه ساز ایتالیایی قرار است لوگوی جدید یوونتوس را بر سنگ های عظیم کوه بکند ......

«میکله مانفرونی» هنرمند مجسمه ساز ایتالیایی قرار است لوگوی جدید یوونتوس را بر سنگ های عظیم کوه بکند. در این ویدئو او از اشتیاقش به این کار و فرایند تبدیل ماده خام به اثری هنری می گوید. 

تگ ها


اخبار ویژه یوونتوس فوتبال